Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Utvandringen till Abessinien (Etiopien)

Muslimerna blev fler och fler och Quraish blev hårdare och grymmare i sin behandling av muslimerna. Till slut blev så situationen så hemsk för muslimerna att profeten (saws) sade till dem att de skulle lämna Mecka och utvandra till landet Abessinien (Habasha). Abessinien är det gamla namnet på det land som numera heter Etiopien. Det ligger i nordöstra Afrika. På den tiden hade Abessinien en kung som hette Al-Najjashi. Han var känd som en bra och rättvis kung. Han var kristen. Muslimerna lämnade Mecka under natten för att inte bli upptäckta av Quraish. Detta hände år 615 e.Kr. Det var fem år efter att profeten (saws) tog emot uppenbarelsen från Allah (swt). Detta brukar kallas Utvandringen till Abessinien (Hijra till Habasha). På arabiska heter utvandring Hijra och Abessinien hette Habasha. De som flydde till Abessinien var åttiotre män och arton kvinnor.

Quraish blev rasande (mycket arga) när de upptäckte att dessa muslimer hade tagit sig till Abessinien. Därför skickade dem några av sina män till Abessinien och bad kungen att skicka tillbaka muslimerna med dem till Mecka. Abessiniens kung sade nej till dem och sade till muslimerna att de kunde stanna i landet och behöver inte vara rädda för något. På så sätt kunde de muslimer som utvandrade stanna i Abessinien och leva i fred där tills det var möjligt för dem att åka tillbaka till sitt land.

Medan muslimerna som utvandrade till Habashah (Abessinien) levde där i fred, hade de som stannade i Mecka mycket svårt. De icketroende blev mer aggressiva. De misshandlade och torterade muslimerna ännu mer för att stoppa spridningen av islam. De försökte också döda profeten Muhammed(saws). En av de som hette Uqbah ibn Al-Muait kom en dag fram till Profeten (saws) när profeten bad och försökte strypa honom. Det var först när Abu Bakr kom och knuffade bort Uqbah från profeten som han slutade och gick därifrån.
Men Muhammed (saws) gav inte upp. Han fortsatte att kalla till islam. Trots alla svårigheter var det fler och fler som accepterade islam.

Två mäktiga och viktiga personer som blev muslimer år 615 e.Kr var Hamza ibn Abdulmuttalib och Umar ibn Al-Khattab. Hamza blev muslim först och Umar några dagar senare.

 

 Tillbaka till: Quraish motarbetar Muhammad Nästa: Hamza accepterar islam  

 


(*) saws är en förkortning för: "Sallallahu alaihi wa sallam". Det är en mening som används varje gång vi säger, skriver eller hör profeten Muhammeds namn. På svenska betyder den: Allahs frid och välsignelser vare över honom.

(**) e.Kr är en förkortning för: "efter Kristus" och som betyder: efter profeten Jesus födelse.

(***) as är en förkortning för: "Alaihis salam". Det är en mening som används varje gång vi säger, skriver eller hör namnet på en av de andra profeterna.

(****) En uppenbarelse är ett budskap från Allah till profeten.


© www.barnskolan.com