Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner


Kallelsen utanför Mecka

Efter Isra och Miraj fortsatte profeten (saws) med att kalla folk till islam. Han gick ut till olika stammar och pratade med dem och kallade dem till islam. Men de brydde sig inte om honom. Bara några få personer trodde på honom och blev muslimer.

Araberna från stammar utanför Mecka kom varje år till Mecka för att göra Hajj (pilgrimfärden). Profeten Muhammed (saws) brukade dra nytta av Hajjtiden för att gå och prata med de som kom till Mecka för att kalla dem till islam.

Under Hajj i det elfte året av profetskapet träffade profeten (saws) sex män som hade kommit från staden Yathrib[1]. Yathrib är det gamla namnet på staden Medina. På den tiden hette den Yathrib. De sex männen tillhörde en stam i Yathrib som hette Khazraj. Han träffade dem på ett ställe som heter Aqaba som ligger vid Mina, nära Mecka. Profeten talade till dem och berättade om islam och reciterade Koranen för dem. Alla sex männen trodde på att profeten Muhammed var Allahs sändebud och de blev muslimer.


Aws och Khazraj

I Yathrib fanns det två stora stammar, Aws och Khazraj. De två stammarna var alltid i krig med varandra och båda dyrkade avgudar[2]. Männen som träffade profeten var trötta på kriget mellan de två stammarna och de ville ha ett slut på det. De hoppades att profeten (saws) skulle vara den ledare som skulle hjälpa dem med det. När de återvände till Yathrib efter Hajj berättade de sex männen för sitt folk om profeten och om islam. På så sätt blev fler i Yathrib muslimer och islam började sprida sig där.

Hajj före islam

Araberna före islam brukade också göra Hajj fast de inte var muslimer. På den tiden hade de sina avgudar i Kaba och kring Kaba. Så när de gjorde Hajj kom de för att tillbe avgudarna där.

 

 Tillbaka till: Resan till Taif Nästa:  Först Aqaba Löftet

 

 


[1] Yathrib är det gamla namnet på staden Medina. När profeten (saws) flyttade senare till Yathrib ändrade de stadens namn till Medina.

[2] Avgud är en falsk gud. Falsk betyder osann eller oriktig. Avgudar var statyer som människorna själva byggde av sten, trä eller något annat. De bad till statyerna och hade dem som gudar.


© www.barnskolan.com