Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Andra Aqaba Löftet- (Baiatul Aqaba Ath-Thania)

Följeslagaren Mus’ab bin Umair som följde med Yathribborna[1] till Yathrib var mycket bra och duktig i att lära ut islam till folket där. Islam började sprida sig snabbt i Yathrib så att i varje hus fanns det minst en person som var muslim.

Ett år senare, det trettonde året av profetskapet kom sjuttio tre män och två kvinnor från Yathrib till Mecka för att utföra[2] Hajj (pilgrimsfärden). Där träffade de profeten Muhammed (saws) i Aqaba på natten. De kom dit i hemlighet för att inte Quraysh skulle se dem. De tillhörde båda stammarna Aws och Khazraj.

Alla sjuttio fem personerna gav sitt löfte om trohet[3] och stöd till profeten. De lovade att bara dyrka Allah (swt) och följa islam. De lovade också att de skulle försvara och skydda profeten (saws) såsom de försvararde och skyddade sig själva och sina egna familjer. De inbjöd profeten (saws) att flytta till Yathrib och bo där bland dem.

Det här löftet kallades Baiatul Aqaba Ath-Thania. På svenska: Andra Aqaba Löftet.

Profeten (saws) behövde det stöd som han fick av Yathrib-borna. Förföljelsen mot muslimerna hade blivit så stor i Mecka att de inte kunde stanna länge där. Deras liv var i fara. Därför accepterade profeten deras inbjudan.

Gruppen från Yathrib reste tillbaka hem och profeten (saws) började planera för muslimernas flytt till Yathrib.

 

 Tillbaka till: Första Aqaba löftet Nästa:  Utvandringen (Hijra)

 

 


[1] Yathribborna: De som bor i Yathrib.

[2] Utföra: göra. Att utföra Hajj betyder ett göra Hajj.

[3] Trohet: När man ger ett löfte om trohet till någon så svär och lovar man att lyda honom och vara honom trogen. Och att inte svika honom.


© www.barnskolan.com