Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Återuppbyggnaden av Kaba

Araberna sedan länge hade en speciell respekt för Kaba. Den var en helig plats för dyrkan och vallfärd. Kaba var mycket gammal. Den hade byggts för länge sedan av profeten Ibrahim (as)(***) och hans son Ismail (as)(***). I Kaba finns en sten som är mycket viktig och hade en speciell betydelse och respekt bland araberna. Den här stenen heter Den svarta stenen (Al Hajar Al Aswad).

En dag blev det översvämning i Mecka och Kaba skadades av den. Därför bestämde sig stammen Quraish för att återuppbygga Kaba. De började med arbetet för att reparera och återuppbygga Kaba. Allt gick bra tills det var dags att sätta den svarta stenen på sin plats i ett av Kabas hörn. Då blev det problem och de bråkade om det. De fyra släkterna av Quraish kunde inte enas om vem som ska sätta tillbaka den svarta stenen på sin plats. Alla ville göra det.

De fortsatte bråka om det och de var nära att kriga med varandra. Men då kom en gammal man på en idé. Han sade att de skulle vänta på den första personen som kommer in på Kaba. Den här personen kan då bli domare för att lösa det här problemt mellan dem. Alla accepterade det här förslaget. Nu väntade alla på vem som först kommer in till Kaba. Gissa vem var den som först kom in! Det var Muhammed (saws). Alla blev glada de såg Muhammed för de litade på honom och tyckte om honom. De kunde inte hitta någon som kunde vara bättre som domare. De bad honom lösa problemet och Muhammed bad dem att sätta en duk på golvet. Han lade den svarta stenen mitt på duken och sedan bad han en person från varje släkt skulle hålla i ett hörn av duken. Sedan lyfte alla fyra duken tillsammans ocht Muhammed tog stenen med sina händer och satte den på sin plats.

Den här händelsen visar hur klok Muhammed var även när han var ung. Alla var mycket nöjda och tacksamma mot Muhammed som löste problemet och gjorde att det inte blev krig mellan Quraish släkterna.


 

 Tillbaka till: Muhammed(saws)gifter sig med Khadija Nästa: Uppenbarelsen  

 


(*) saws är en förkortning för: "Sallallahu alaihi wa sallam". Det är en mening som används varje gång vi säger, skriver eller hör profeten Muhammeds namn. På svenska betyder den: Allahs frid och välsignelser vare över honom.

(**) e.Kr är en förkortning för: "efter Kristus" och som betyder: efter profeten Jesus födelse.

(***) as är en förkortning för: "Alaihis salam". Det är en mening som används varje gång vi säger, skriver eller hör namnet på en av de andra profeterna.

(****) En uppenbarelse är ett budskap från Allah till profeten.


© www.barnskolan.com