Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Profeten Muhammeds födelse och barndom

Profeten Muhammed (saws)1 föddes år 571 e. Kr2 i staden Mecka i det land som nu heter Saudiarabien. Hans pappa hette Abdullah, han var son till Abdulmuttalib. Profeten tillhörde stammen3 Quraish som hade makten i Mecka. Hans mamma hette Amina. Hon var dotter till Wahab. Hans pappa dog innan han föddes.

Muhammed (saws) skickades till en kvinna som bodde i en by i öknen. Hon hette Halima al-Sa’dia. Halima al-Sa'dia ammade profeten och tog hand om honom tills han blev fyra år gammal. Sedan kom han tillbaka till sin mamma.

När Muhammed (saws) blev sex år gammal dog hans mamma. Då flyttade han till sin farfar Abdulmuttalib för att bo hos honom. När han var åtta år gammal dog hans farfar och han flyttade då till sin farbror Abu Talib som tog hand om honom nu. Muhammed (saws) växte upp i sin farbrors hem. Abu Talib tyckte mycket om honom.


 

Nästa: Profeten Muhammeds ungdomstid  

 

 


(1) saws är en förkortning för: "Sallallahu alaihi wa sallam". Det är en mening som används varje gång vi säger, skriver eller hör profeten Muhammeds namn. På svenska betyder den: Allahs frid och välsignelser vare över honom.

(2) e.Kr är en förkortning för: "efter Kristus" och som betyder: efter profeten Jesus födelse.

(3) En stam är en grupp människor som hör ihop och har mycket gemensamt. De bor på samma ställe och har har samma ursprung, dvs de kommer från samma person från början.

En stam består av flera mindre grupper som kallas klaner. Profetens klan hette Bani Hashim. Bani Hashim var en del av stammen Quraish.


© www.barnskolan.com