Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Bojkotten (*)

Islam fortsatte att sprida sig bland stammarna i Mecka trots allt som Quraish gjorde för att stoppa islam. Muslimerna blev dessutom stakare i och med att även Umar och Hamza blev muslimer. Detta gjorde att Quraish blev irriterade och rasande.

De vågade inte heller skada profeten Muhammed (saws) eftersom både hans klan(**) Bani Hashim och hans farbror Abu Talib skyddade honom.

Ledarna av Quraish samlades därför för att diskutera vad de skulle göra. De kom överens om att bojkotta muslimerna och Bani Hashim som skyddade profeten från Quraish. De beslutade därför om att inte sälja något till dem och inte köpa något från dem. De beslutade också att inte låta någon av Quraish gifta sig någon från Bani Hashim.

De här punkterna som de kom överens om skrev de på ett papper och hängde sedan det i Kaba. Muslimerna och medlemmarna i Bani Hashim hade det mycket svårt under den här tiden. När deras pengar och mat tog slut började de fick de inte köpa mat på grund av bojkotten. Barnen grät av hunger och de blev sjuka och svaga.

Bojkotten varade i tre år. De svältade och hade få för lite mat under de tre åren. Men muslimerna gav aldrig upp och deras tro blev ännu starkare. Till slut tyckte några av Meckas män att det var fel att behandla muslimerna och Bani Hashim på det här sättet. De ville inte fortsätta med att låta dem svälta och vara utan mat och andra saker. De bestämde sig därför för att upphöa med bojkotten. Och då blev det slut på bojkotten efter tre år av hunger och lidande för Bani Hashim och muslimerna.

 

 Tillbaka till: Umar accepterar islam Nästa: Khadijas och Abu Talibs död  

 


(*) Bojkott- Om man bojkattar ett land, ett företag eller en grupp människor betyder det att man inte vill ha något med dem att göra. Man slutar t.ex att köpa varor från dem och sälja varor till dem tills de har ändrat sig och gör som man säger till dem.
(**) Klan- betyder släkt, det vill säga alla personer som är släkt med varandra och de kommer från samma person som är deras förfader. De som tillhörde profetens klan Bani Hashim kom alla från en person som hette Hashim ibn Manaf. Så släkten Hashim är uppkallat efter honom.

© www.barnskolan.com