Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

De första muslimerna

Mohammed (saws) blev mycket rädd och började skaka och svettas, han sprang hem till Khadijah och sade att hon ska täcka honom med en filt. Khadijah lade en filt över honom och sedan berättade han för henne vad som hade hänt. Hon tog med honom till sin kusin Waraqah Ibn Nawfal som vad kristen. När Muhammed (saws) berättade det som hade hänt sade Waraqah Ibn Nawfal att Muhammed (saws) var Allahs profet. Khadijah blev den första person som blev muslim. Och Muhammeds kusin Ali bin Abi Talib var den första som blev muslim bland ungdomar. Och dena första som blev muslim bland männen var Abu Bakr As-Siddiq. Han var profetens bästa vän.

Muhammed (saws) började med att kalla människorna till islam i hemlighet. Hans kallelse lockande särskilt de människor som hade hög moral, de svaga, de fattiga och slavar.

De första muslimerna var människor som kände profeten (saws) mycket väl. De visste om hans karaktär och hans goda egenskaper. De visste också att han alltid hade talat sanning. Så de tvivlade aldrig på det han sade när han talade om för dem att han hade fått uppenbarelsen från Allah (swt). De visste att han aldrig hittade på något och de trodde på att verserna han hade fått var från Koranen och var Allahs ord.

Mohammeds efterföljare blev fler dag för dag, men långsamt. De behövde ett ställe för att samlas där och lära sig mer om sin nya religion. En man som hette Al Arqam bin Abi Al Arqam var en av de som hade blivit muslimer. Han hade ett hus och bad profeten att använda huset som en plats som muslimerna kunde samlas i. Profeten fortsatte kalla människor till Islam i hemlighet. Han vände sig först till hans närmaste vänner och släktingar.

 

Muhammed (saws) börjar kalla öppet till Islam

Efter tre år i hemlighet gav Allah (swt) profeten Muhammed (saws) order om att han ska börja kalla hela Quraish offentligt (öppet) till Islam. Profeten steg upp då på berget As-Safa i Mecka och ropade till sig Quraish folket. Då började folk komma till honom för att höra vad han hade att säga. Profeten (saws) var mycket omtyckt och respekterad av Quraish. Därför kom de när han kallade på dem för de sade att han måste ha något viktigt att berätta om. När de hade samlats började Muhammed (saws) prata.

Han frågade dem:

-Om jag skulle säga till er att det finns en armé som står bakom detta berg för att anfalla Mecka, skulle ni då tro mig? De svarade:

- Ja, vi skulle tro dig. Du har alltid talat sanning.

Muhammad (saws) sade då:

-Allah har skickat mig till er för att varna er för att hamna i helvetet på domens dag.

En av de som var där var profetens farbror Abu Lahab. Han sade till profeten Muhammed (saws):

- Må du förgöras. (Det betyder: Jag önskar att du dör).
- Är det för en sådan sak som du har samlat oss?

Muhammad (saws) blev mycket ledsen. Ingen trodde honom, inte ens hans farbror. Alla var arga. De ville inte lämna sina avgudar för att dyrka Allah. Då sände Allah ner ängeln Gabriel till Profeten Mohammed (saws) med följande sura:

 

Sura AL-Masadd

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Tabbat yadaa Abi Lahabin wa tabb.(1)

Maa aghna anhu maluhu wa ma kasab.(2)

Sayaslaa naran thata lahab.(3)

Wamra atuhu hammalatal hatab.(4)

Fi jidiha hablun min masadd.(5)

Översättningen av suran:

1 Abu Lahabs händer skall förgöras på samma sätt som han själv skall förgöras.
2 Varken hans pengar kommer att hjälpa honom eller hans inkomster.
3 Han kommer att brinna i en flammande eld.
4. Och hans fru vedbärerskan.
5 Kommer att få ett brinnande rep runt sin hals.
(Koranen SURA 111 Al- Masadd)

Profetens farbror Abu-Lahab var rik och högmodig. Han och hans fru, umm Jamil var bland de som hatade profeten mest och de förföljde honom. Abu lahabs fru Kallas i denn sura vädbäreska eftersom hon bar taggig ved (trä), som hon band ihop med ett rep och la dem sedan på den väg som profeten (saws) gick för att skada honom.

 

 Tillbaka till: Uppenbarelsen Nästa: Muhammed (saws) börjar kalla öppet till Islam  

 


(*) saws är en förkortning för: "Sallallahu alaihi wa sallam". Det är en mening som används varje gång vi säger, skriver eller hör profeten Muhammeds namn. På svenska betyder den: Allahs frid och välsignelser vare över honom.

(**) e.Kr är en förkortning för: "efter Kristus" och som betyder: efter profeten Jesus födelse.

(***) as är en förkortning för: "Alaihis salam". Det är en mening som används varje gång vi säger, skriver eller hör namnet på en av de andra profeterna.

(****) En uppenbarelse är ett budskap från Allah till profeten.


© www.barnskolan.com