Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Islam växer[1] i Yathrib

 

Efter andra Aqaba Löftet sade profeten (saws) till muslimerna att börja lämna Mecka och utvandra till Yathrib. Muslimerna började lämna Mecka en och en eller i små grupper. De flyttade i hemlighet för att inte bli stoppade av Quraish. De lämnade sina hem och sina tillhörigheter[2]. Yathribborna välkomnade de som flyttade dit och tog emot dem med värme och glädje.

Profeten (saws) stannade kvar för att vara säker på att alla muslimer hade lämnat Mecka. De som var kvar med honom i Mecka var hans nära vän Abu Bakr och hans kusin Ali Bin Abi Talib. De flesta kunde ta sig till Yathrib, bara ara de som inte kunde och de som hindrades av sina familjer som inte var muslimer.

Quraish planerar att döda profeten (saws)

När ledarna för Quraish fick veta att muslimerna hade lämnat Mecka blev de arga och oroliga. De visste att islam växte allt snabbar i Yathrib. Och om profeten tog sig till Yathrib skulle det vara farligt för Quraish, speciellt när alla däe var beredda att stödja profeten (saws). De var rädda att när muslimerna hade blivit starkare så skulle profeten komma tillbaka för att bekämpa Quraish i Mecka. Därför ville Quraish på alla sätt hindra profeten (saws) från att ta sig till Yathrib.

Ledarna för Quraish samlades därför i ett möte för att prata om vad de skulle göra. "Det finns bara en sak att göra för att stoppa islam, sade de. Vi måste döda Muhammed!". Så de gjorde en hemlig plan för att döda profeten (saws). På så sätt hoppades de kunna sätta stopp för islam en gång för alla.

De valde en stark ung man från varje klan i Mecka. Männen fick order om att under natten gå till profetens hus och vänta där utanför huset under hela natten. Och när profeten lämnade sitt hem på morgonen skulle de tillsammans döda honom med sina svärd.

Ledarna för Quraish ville att en man skulle ensam döda profeten. Då skulle profetens familj hämnas på mannen och hans familj. Men om flera tillsammans dödade profeten så skulle det vara omöjligt att exakt kunna veta vilken av dem dödade profeten. Och eftersom männen var från olika klaner så skulle profetens klan inte kunna kämpa mot alla klaner i Mecka.

Allah skyddade profeten (saws)

Men profeten (swt) skyddades av Allah efterson han var Allahs sändebud. Så Allah berättade i förväg för honom om att Quraish hade en plan på att döda honom. Allah sände Jibril (as) som berättade det för profeten och sade till honom att han skulle lämna Mecka till Yathrib under natten. Profeten (saws) talade med sin vän Abu Bakr (må Allah vara nöjd med hobom) och kom överens med honom om att de skulle tillsammans ge sig iväg till Yathrib under natten.

Ali sover i profetens säng

Profeten (saws) bad sin kusin Ali Bin Abi Talib (må Allah vara nöjd med hobom) att han skulle sova i profetens säng den natten. Så att alla som tittade in skulle tro att det är profeten som sov i sin säng. Så profeten lämnade sitt hem under natten och lämnade Ali där. Allah gjorde så att ingen av männen som väntade utanför huset kunde se profeten trots att han gick förbi dem. Profeten gick till Abu Bakr och de gick direkt iväg mot Yathrib.

Männen som hade tänkt döda profeten väntade hela natten tills profeten skulle lämna sitt hus på morgonen. När morgonen kom och de inte såg profeten komma ut rusade de in i huset. Där blev de förvånade när de såg Ali i profetens säng.

Hijra (Utvandringen)[3] till Medina (Yathrib)

Quraish blev rasande när de fick veta att profeten och Abu Bakr var på väg mot Yathrib. De började direkt leta efter dem. De utlovade ett pris på hundra kameler för den som ledde dem till profeten Muhammed (saws). Den som berättade om var profeten skulle vara skulle alltså få hundra kameler som belöning. Eftersom hundra kameler var en mycket stor förmögenhet på den tiden gick många ut för att leta efter profeten och Abu Bakr för att få priset. Alla som vill ha detta pris gav sig ut för att leta efter profeten och Abu Bakr och hitta dem.

I grottan

När profeten och Abu Bakr lämnade Mecka under natten kom de fram till ett berg som heter Ath-Thawr. De gömde sig i grottan för att Quraish int skulle hitta dem. Quraish fortsatte att leta efter dem och några män kom fram till grottan som profeten och Abu Bakr hade de gömt sig i.

Männen stod strax ovanpå grottan men visste inte profeten och Abu Bakr fanns inne i grottan. Abu Bakr blev rädd för om männen tittade bara ner under sina fötter så skulle de se profeten och Abu Bakr. Men profeten(saws) lugnade ner Abu Bakr och sade till honom att inte vara rädd eftersom Allah var med dem. Och Allah skyddade profeten och Abu Bakr så männen kunde inte hitta dem.

Ankomsten till Yathrib

Profeten och Abu Bakr stannade tre dagar i grottan tills det var säkert för dem att lämna grottan. Efter de tre dagarna lämnade de grottan och fortsatte mot Yathrib. Under tiden var folket i Yathrib oroliga för profeten och de väntade hela tiden på honom.

Några dagar senare kom profeten och Abu Bakr äntligen fram till Yathrib. När profeten närmade sig staden kom muslimerna ut och skyndade sig till honom. Alla var mycket glada att se honom och att han var oskadd.

Yathrib byter namn

Efter profetens utvandring till Yathrib bytte staden namn från Yathrib till Medina. Medina kommer från Medinat An-Nabi som betyder profetens stad.

Hijra är en mycket viktig händelse i islams historia. Från och med utvandringen till Medina kunde profeten bygga en islamisk stat. Det år som profeten (saws) gjorde Hijra räknas som början av den islamiska kalendern, Hijri-kalendern. Det var under det trettonde året av profetskapet. Och enligt västerländsk kalender var detta år 622 e.Kr. Det året blev alltså år 1 enligt den islamiska (Hijri)kalendern.

 

 Tillbaka till: Andra Aqaba Löftet Nästa:  I Medina

 

 


[1] Växer: Blir större.

[2] Tillhörigheter: De saker som man har och äger.

[3] Utvandring (Hijra): Utvandring betyder att man lämnar sitt land och flyttar till ett annat land för att bo där. På arabiska heter det Hijra.


© www.barnskolan.com