Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Quraish motarbetar Muhammad(saws)

Profeten Muhammed (saws) fortsatte med att kalla folk till islam. Han gick för att möta de som kom till Mecka på besök eller för att göra affärer. Han pratade med dem och kallade dem till islam.

Araberna brukade komma till Mecka en gång om året för att utföra pilgrimsfärden (Hajj). Muhammad (saws) såg det här som ett bra tillfälle för att berätta om islam och kalla araberna till islam.

Quraish blev nu elakare och hårdare mot profeten(saws)och de som följde honom. Men en enda person hjälpte honom och skyddade honom från Quraish. Det var hans farbror Abu Talib. Han var inte muslim och blev aldrig muslim men han lovade ändå profeten (saws) att han skulle beskydda honom och hindra de otrogna att skada honom.

När Quraish förstod att de inte kunde stoppa profeten (saws) från att sprida buskapet av islam och de såg hur fler och fler blev muslimer bestämde desig då för att använda ett nytt sätt mot muslimerna. De började attackera muslimerna och speciellt de som inte hade starka och mäktiga släktingar och vänner som kunde skydda dem. Så de började de sig på de muslimer som var svaga och fattiga och de som var slavar.

En av de som torterades svårt och fick lida var Bilal Ibn Rabah. Han var en mörkhyad slav som ägdes av en man som hette Umayyah ibn Khalaf. Umayyah tog Bilal ut till den heta öknen och klädde av honom. Sedan la han honom på den heta sanden i den brännande solen. De satte sedan en sten på Bilals bröst och lämnade honom där. De ville på det här sättet tvinga honom lämna islam och återgå till avgudadyrkarnas religion. Men Bilal var stark i sin tro på Allah och de kunde aldrig få honom att ångra sig och lämna sin religion. Och han sade hala tiden när han torterades: En, En. Han menade att det finns bara en Gud som är Allah.

När Abu Bakr passerade förbi en dag och såg hur Bilal torterades så köpte han Bilal från Umayyaa för en stor summa pengar och sedan lämnade han honom fri. passerade Abu Bakr förbi en dag och såg Umayyah tortera Bilal, så han köpte honom från hans herre för en stor summa pengar och frigav honom efteråt.

En annan muslim som också torterades svårt var Ammar Ibn Yasir. Ammars föräldrar, Yasir och Sumayah,som också var muslimer torterades också svårt och båda dödades av de otrogna Quraish. Sumaya, Ammars mor dödades först och hon var därför den första martyren i islam och Ammars pappa, Yasir blev den andra martyren.

De lämnade inte heller pofeten Muhammed (saws) i fred. De varnade folk från andra stammar att prata med honom. De kallade honom lögnare, trollkarl och galen. En grupp av dem gick till profetens farbror Abu Talib. De bad Abu Talib att be Muhammed (saws) sluta angripa deras gudar och tala illa om deras religion. Men Abu Talib lugnade ner dem med några snälla ord så de gick därifrån.

Efter en tid och när ledarna för Quraish märkte att Muhammed (saws) fortsatte sprida islam och tala illa om deras gudar så kom de återigen till Abu Talib. De sade till honom: "Abu Talib! Du är en person som är respekterad bland oss. Vi har bett dig att stoppa din brorson, men det har du inte gjort. Om du inte ser till att han slutar med det som han gör så kommer vi att bekämpa er båda två!". Sedan lämnade de honom.

Abu Talib blev ledsen eftersom han inte ville skiljas från sitt folk och han ville inte heller överge sin brorson Muhammed. Abu Talib skickade då efter sin brorson Muhammed (saws). När profeten Muhammed (saws) kom berättade hans farbror för honom om vad Meckas ledare hade sagt. Abu Talib talade till sin brorson på ett snällt och vänligt sätt och bad honom att sluta med att kalla till islam. Men Profeten (saws) svarade sin farbror så här:

"Farbror, vid Allah, även om de ger mig solen i min högra hand och månen i min vänstra hand så ska jag inte lämna det här".

Profeten (saws), trodde efter det här att hans farbror Abu Talib skulle sluta stödja honom.Så han blev ledsen och vände sig om för att gå. Men Abu Talib ropade till honom att komma tillbaka och sedan sade han:

”Gå och fortsätt att tala om det du vill. Jag kommer att stödja dig så länge jag lever”.

 

 Tillbaka till: Hamza accepterar islam Nästa: Umar accepterar islam  

 


(*) saws är en förkortning för: "Sallallahu alaihi wa sallam". Det är en mening som används varje gång vi säger, skriver eller hör profeten Muhammeds namn. På svenska betyder den: Allahs frid och välsignelser vare över honom.

(**) e.Kr är en förkortning för: "efter Kristus" och som betyder: efter profeten Jesus födelse.

(***) as är en förkortning för: "Alaihis salam". Det är en mening som används varje gång vi säger, skriver eller hör namnet på en av de andra profeterna.

(****) En uppenbarelse är ett budskap från Allah till profeten.


© www.barnskolan.com