Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Umar accepterar islam

Umar var en mycket modig och orädd man. Han var en av de värsta fienderna till islam och Allahs budbärare Muhammed (saws). Han var våldsam mot muslimerna och attackerade och torterade dem. Han blev så arg när han såg att många från Quraish lämnade sina förfäders religion och gick över till islam. Han hatade därför islam och tänkte att den nya religionen hade splittrat Quraish. Umar tyckte att Muhammed (saws)är orsaken till alla dessa problem. Därför bestämde han sig en dag för att döda profeten (saws) för att han var orsaken till allt det här. Han tog sitt svärd och lämnade sitt hem och gick för att döda profeten Muhammed (saws).

På vägen dit mötte han en man som hette Nuaim Bin Abdullah. Nuaim frågade Umar vart han var på väg. Umar svarade: "Jag ska döda Muhammed, den man som fördömer våra gudar och splittrar vårt folk. Då sade Nuaim till Umar: ”men varför går du inte till din syster Fatima först? Hon och hennes man har blivit muslimer”. När Umar hörde detta blev han mycket arg och han vände om och gick istället till sin systers hus. När han kom dit, hörde han att de läste någonting där inne. Han knackade på dörren. Det var hans syster Fatima och hennes man som satt där inne och läste Koranen.De blev rädda och gömde Koranen innan de öppnade dörren. Sedan släppte de in Umar och han frågade vad det var de läste i. Umar frågade då om de hade blivit muslimer. Fatima och hennes man förnekade att de hade blivit muslimer. Då började Umar bli arg och han slog sin syster och hennes man. Både Fatima och hennes man sade då: "Ja, vi är muslimer och vi tror på Allah och Hans Sändebud Muhammed (saws), så gör vad du vill".

När Umar såg att blodet på hans systers ansikte blev han ledsen och ångrade sig. Han lugnade ner sig då och sade att han ville se den bok som de läste i. Fatima bad honom att gå och tvätta sig först och sedan gav hon honom Koranen. Han läste då från Sura Taha. När Han läste de förste verserna så förändrades han direkt och sade:”Vad bra och vackert det här är”. Han var säker att det här måste vara från Allah.

Umar lämnade sedan sitt systers hus och gav sig iväg till Al Arqams hus (Darul Arqam). Det hus där profeten och muslimerna brukade samlas i hemlighet. Där förklarade Umar för profeten (saws) att han hade kommit för att bli muslim och han sade shahada och blev då muslim. Alla jublade och blev så glada över den här goda nyheten och de ropade högt: "Allahu Akbar" (Allah är större). Från den dagen som Umar blev muslim började muslimerna våga visa sin tro öppet och dyrka Allah utan att vara rädda. Umar var modig och orädd och det gjorde att de kände sig starka med Umar bland dem.

 

 Tillbaka till: Hamza accepterar islam Nästa: Bojkotten  

 


(*) saws är en förkortning för: "Sallallahu alaihi wa sallam". Det är en mening som används varje gång vi säger, skriver eller hör profeten Muhammeds namn. På svenska betyder den: Allahs frid och välsignelser vare över honom.

(**) e.Kr är en förkortning för: "efter Kristus" och som betyder: efter profeten Jesus födelse.

(***) as är en förkortning för: "Alaihis salam". Det är en mening som används varje gång vi säger, skriver eller hör namnet på en av de andra profeterna.

(****) En uppenbarelse är ett budskap från Allah till profeten.


© www.barnskolan.com