Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Profeten Muhammeds ungdomstid

Muhammed (saws) växte upp hos sin farbror Abu Talib. När han blev tolv år reste han med Abu Talib till Sham (Syrien) för att handla varor som de tog med sig tillbaka för att sälja dem i Mecka. Han var en snäll och ärlig människa. Han var vänlig och hjälpsam. Han talade alltid sanning och ljög aldrig. Därför kallade människorna i Mecka Muhammed (saws) Al Amin som betyder den pålitlige eller den trogne, eftersom de litade på honom och de kallade honom också Al Sadiq som betyder den sanningsenlige, alltså den som talar sanning.


 

 Tillbaka till: Profeten Muhammeds födelse och barndom Nästa: Muhammed(saws) gifter sig med Khadija  

 


(*) saws är en förkortning för: "Sallallahu alaihi wa sallam". Det är en mening som används varje gång vi säger, skriver eller hör profeten Muhammeds namn. På svenska betyder den: Allahs frid och välsignelser vare över honom.

(**) e.Kr är en förkortning för: "efter Kristus" och som betyder: efter profeten Jesus födelse.

(***) as är en förkortning för: "Alaihis salam". Det är en mening som används varje gång vi säger, skriver eller hör namnet på en av de andra profeterna.

(****) En uppenbarelse är ett budskap från Allah till profeten.


© www.barnskolan.com