Startsidan

Ladda ner mp3 Lektioner

Uppenbarelsen

Före Islam hade människorna i Mecka flera olika avgudar. En avgud är en falsk gud. Avgudarna var statyer som människorna själva byggde av sten, trä eller något annat. De bad till statyerna och hade dem som gudar. Tre av de här avgudarna var mycket kända. De hette al-Uzza, al-Lat och al-Manat. Men Muhammed (saws) var inte som de andra. Han tyckte inte om det som människorna i Mecka gjorde. Han bad inte till en staty. Han tänkte mycket på det de gjorde. Han var aldrig med när folk drack eller festade. Han brukade gå till Hira- grottan i berget An-Noor utanför Mecka. Där satt han ensam för att be och tänka på livet och på varför hans folk i Mecka dyrkade statyer som inte har någon nytta. Han tyckte inte om det.

En dag när Muhammed (saws) var 40 år gammal och satt i Hira- grottan hände något som han inte hade väntat sig. Det var under månaden Ramadan. Då kom ängeln Jibril (Gabriel) plötsligt och visade sig för honom. Ängeln sade till honom:

– Läs Muhammed!

Men Muhammed (saws) kunde inte läsa och skriva, han var analfabet. Han svarade:

Jag kan inte läsa.

Läs, sade ängeln igen.

Jag kan inte läsa, svarade Muhammed (saws) en gång till.

Vid tredje gången sade ängeln:

Läs i din Herres namn, Han som har skapt- skapat människan av en grodd som växer fast! Läs! Din Herre är den störste av de frikostiga, som har lärt pennans bruk, lärt människan vad hon inte visste!”[Koranen 96:1-5].

Då började Muhammed (saws) läsa efter ängeln det som han läste. Det som Muhammed (saws) läste efter ängeln Gabriel var fem verser av sura al- Alaq. Det var de första verserna från Koranen som Muhammed (saws) fick från Allah. Det var Muhammeds (saws) första uppenbarelse(****).

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Iqra’ Bismi-Rabbikal-Ladhi Khalaq.(1)

Khalaqal-Insana min Alaq.(2)

Iqra’ Wa Rabbukal-Akram.(3)

Alladhi Allama Bil-Qalam.(4)

Allamal-insana Ma lam Ya’lam.(5)


 

 Tillbaka till: Återuppbyggnaden av Kaba Nästa: De första muslimerna  

 


(*) saws är en förkortning för: "Sallallahu alaihi wa sallam". Det är en mening som används varje gång vi säger, skriver eller hör profeten Muhammeds namn. På svenska betyder den: Allahs frid och välsignelser vare över honom.

(**) e.Kr är en förkortning för: "efter Kristus" och som betyder: efter profeten Jesus födelse.

(***) as är en förkortning för: "Alaihis salam". Det är en mening som används varje gång vi säger, skriver eller hör namnet på en av de andra profeterna.

(****) En uppenbarelse är ett budskap från Allah till profeten.


© www.barnskolan.com